Tìm kiếm sản phẩm theo hình ảnh

Tìm kiếm sản phẩm theo hình ảnh thực hiện truy vấn kết quả ngược. Không giống như truy xuất hình ảnh truyền thống, tính năng này loại bỏ việc nhập từ khoá và thuật ngữ và do đó người dùng chỉ cần tìm kiếm bằng cách gửi hình ảnh sản phẩm.