Nhận diện tin chính chủ

Hệ thống nhận diện tin chính chủ sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo để tính toán phần trăm tin cậy của các bài đăng bất động sản.